14K עגילי זהב הלני המלכה

נעשה בהשראת הממצא המקורי- עגיל הזהב- נמצא: בחפירות בחניון גבעתי בכניסה לעיר דוד. לדברי החוקרים, השתמר העגיל בשלמות מופלאה ממש, והוא כנראה בן התקופה הרומית. תכשיטי זהב משובצים באבנים יקרות ופנינים היו בשימוש בכל רחבי האימפריה הרומית, מהפרובינציות במזרח ועד בריטניה של ימינו. זמנו: התקופה הרומית, לפני כ-2000 שנה.                                                                             קטע  מתוך כתבה על עגילי הפנינה באתר NRG רוחב 1 ס"מ משקל הזהב 6.625 גר'

1 פריט נותר