מגן דוד

לפני 3000 שנה הקים דוד המלך את ביתו ובירת ממלכתו על גבעה קטנה, היא עיר דוד. על פי המסורת, סמל מגן דוד היה חרוט על מגני לוחמיו של דוד המלך. יש הטוענים שמקור הסמל הוא בחתימתו של דוד המלך: בכתב עברי עתיק, האות ד' נראית כמו משולש, והרי סמל מגן דוד מורכב משני משולשים. ברבות השנים נעשה המגן דוד מזוהה ביותר עם היהדות והיה לסמלה של מדינת ישראל