s

חנות עיר דוד

פאזל בריכת השילוח

₪39 ₪22

חנות עיר דוד

פאזל בריכת השילוח

₪39 ₪22

 פאזל לילדים של בריכת השילוח אשר בעיר דוד, בריכת השילוח אליה זורמים מי הנקבה שימשה בתקופת בית ראשון ושני כמקום אליו מגיעים עולי הרגל בכדי לטבול לפני העליה לבית המקדש, מפה גם היו הכהנים לוקחים את המים לניסוך על המזבח בחג הסוכות, וזו הייתה שמחת בית השואבה, למי הבריכה היה גם חלק בהכנת מי חטאת בבית המקדש.
250 חלקים
גודל: 34X48 ס"מ