ברכת כהנים

   
'יברכך ה' וישמרך, יאר ה' פניו אילך ויחונך, ישא ה' פניו אילך וישם לך שלום. מילים עתיקות ומרגשות אלו, המופיעות בתנ"ך (במדבר פרק ו'), ברכו הכהנים את עם ישראל במדבר. מאז נהגו לשלב את הברכה הזו בתפילה ובברכת ההורים לבניהם. . בחפירות שהתבצעו במערת קבורה בכתף הינום בירושלים התגלו שתי לוחיות כסף זעירות, מגולגלות ששימשו כקמע. על אחת מהם נחרטו המילים של 'ברכת כהנים'. שחזורם בעיצוב מודרני מאפשר לחוות שוב את נשיאת הפסוקים הקדומים ביותר שהתגלו מחוץ לספרי המקרא, קרוב ללב