s

City of David

שרשרת כסף ברכת כוהנים

₪220

City of David

שרשרת כסף ברכת כוהנים

₪220

 שרשרת ברכת כהנים בהשראת לוחית שנמצאה מגולגלת בצורה שאפשרה השחלת חוט לצורך ענידה על הגוף, שרשרת זו שימשה כתכשיט או קמע. שתי לוחיות כאלו נמצאו במערת קבורה ב"כתף הינום" במהלך חפירה שנערכה שם בשנות השבעים והן מתוארכות למאה השביעית לפני הספירה, לקראת סוף תקופת בית המקדש הראשון. פסוקים אלו הם העדות
הקדומה ביותר לפסוקי המקרא (במדבר ו`, כד`-כו`).    

פרטים טכניים:
4.5X1 ס"מ  אורך 45 ס"מ
כסף טהור 925
JEW00181