JEW00833

עגיל הלני פנינה ואבן אדומה.

זוג עגילים קטנים מכסף בציפוי זהב מסדרת הלני המלכה עם פנינה לבנה ובמרכזה אבן קורניאול אדומה, העגיל הוא פיתוח של עגיל מקורי בן 2000 שנים אשר נמצא בחפירות בירושלים הקדומה, סגנון העיצוב היה ככל הנראה אופייני לסגנון האופנה בימי בית שני בירושלים בהשפעתה של התרבות הרומית אשר שלטה באותם ימים

2 פריטים נותרים