שרשרת נבל ננו כסף על המיתרים רקע זכוכית רומית

2 פריטים נותרים