שרשרת נבל ננו כסף על המיתרים רקע זכוכית רומית

3 פריטים נותרים