JEW01956-K14

14 k מצאתי את שאהבה נפשי

שבר אבן מהר הבית משובצת בתכשיט זה. במהלך שנות התשעים של המאה העשרים הווקף המוסלמי הוציא מאות משאיות עפר מרחבת ההר הקדוש. עפר זה סונן ונבדק בפרוייקט הסינון הארכיאולוגי המתנהל בעמק צורים .

האומן ייצר מגוון תכשיטים מזהב עם האבן מהר הבית   

1 פריט נותר