s

city-of-david-store-hebrew

אסופת מאמרי כנס עיר דוד וירושלים הקדומה - כרך חמישי

₪89 ₪60

city-of-david-store-hebrew

אסופת מאמרי כנס עיר דוד וירושלים הקדומה - כרך חמישי

₪89 ₪60

המאמרים המכונסים בכרך זה מהווים גרסא מורחבת של מרבית ההרצאות שניתנו בכנס האחד עשר של מחקרי עיר דוד וירושלים הקדומה. בעריכת הארכיאולוג פרופ` רוני רייך.

כנס זה משמש במה מרכזית להצגת החידושים העדכניים ביותר במחקר ירושלים הקדומה וכן סקירה על המתרחש במחקר הארכיאולוגי בירושלים.
כריכה רכה בשילוב תמונות צבע.
רוב המאמרים כתובים בשפה העברית,ושלושה מאמרים מופיעים בשפה האנגלית.
158 עמ`.
 
פרטים טכניים:
19x24 ס"מ
משקל: 604 גרם