Sale

עיר דוד סיפורה של ירושלים הקדומה- אנגלית החדש 2020

הספר `עיר דוד – סיפורה של ירושלים הקדומה` מגולל את הסיפור המרתק של ירושלים המקראית  לאור הממצאים הארכיאולוגיים המעודכנים ביותר.  בליווי תמונות מדהימות ושחזורים רבים שרואים אור לראשונה בפרסום זה יוצא הקורא במסע בזמן לעבר ירושלים של התנ``ך. בין דפי הספר  הוא יפגוש את דוד ושלמה, ישעיהו וירמיהו, וכן את החופרים והחוקרים המנסים זה למנעלה ממאה וחמישים שנה לפענח את סודותיה של העיר. 
הספר בשפה האנגלית
ספר בפורמט אלבומי, בשילוב תמונות צבע 325 עמ`.
רוחב: 24.5 ס"מ
גובה: 34.5 ס"מ