JEW00869

שרשרת עיטורי זהב ופנינה

שרשרת בעלת עיטורים ספירליים ומשובצת פנינה. מוצר זה עוצב בהשראת כותרת עמוד פרוטו-יונית. כותרת מרשימה וגדולת ממדים, הנחשבת ליפה ביותר מבין הכותרות מסוגה שנתגלו עד היום בארץ ישראל. שריד מרשים זה התגלה במדרונות קריית השלטון (שטח G) בעיר דוד, ובלא ספק קישט מבנה מלכותי. הכותרת מתוארכת למאה העשירית לפני הספירה, כך שייתכן שעיטרה את ארמון מלכי בית דוד
פרטים טכניים: 
4X2 ס"מ  אורך 45 ס"מ
כסף טהור 925 מצופה זהב 22 קראט
פנינה לבנה