s

City of David

שרשרת זכוכית חרות ציון

₪518

City of David

שרשרת זכוכית חרות ציון

₪518

שרשרת זו היא חלק מקולקציה המעוצבת בהשראת סדרה של מטבעות מפורסמים שהוטבעו בתקופת מלחמת היהודים ברומאים ומשקפים את רוח המרד לאורך השנים. מצדו האחד עלה גפן והכתובת "חרות ציון", ומצדו האחר גביע עומר והכתובת "שנת שתיים" (67/68 לספירה, השנה השנייה למרד הגדול). בתקופה זו האמונה באפשרות לנצחון על הרומאים הייתה גדולה והסיסמא על המטבע הביעה אמונה כי ניתן לנצח בכח החרב. מטבע זה נמצא בסינון עפר מהר הבית, בגן לאומי עמק צורים - הר הזיתים וכמוהו נמצאו גם בחפירות בריכת השילוח בעיר דוד.

פרטים טכניים: 
4.8X5.5 ס"מ  אורך 48 ס"מ
כסף טהור 925
JEW00594-2