JEW00559

עגילי הלני המלכה עם עין ירוקה

זוג עגילי כסף 925, עם ציפוי זהב 22K ושיבוץ של פניני מים מתוקים ואבני אגט, עגילים אלו הם בהשראת עגיל מיוחד אשר השתמר לאורך 2000 שנות גלות במבנה הרוס אשר משויך למשפחתה של הלני המלכה ואולי אף שימש כארמונה בתקופתה, עגיל זה נמצא במהלך חפירות של רשות העתיקות במימון עיר דוד, כל הכנסות האתר הן לפיתוח של ירושלים הקדומה, עשרה קבין של יופי ירדו לעולם, תשעה נטלה ירושלים, גם לך מגיע.

8 פריטים נותרים