s

City of David Store

קנו שרשרת כינור דוד וקבלו עגילים מתאימים במתנה

₪439 ₪320

City of David Store

קנו שרשרת כינור דוד וקבלו עגילים מתאימים במתנה

₪439 ₪320

סט שרשרת ועגילים מכסף בשילוב זכוכית רומית, עוצבו בהשראת ממצא ארכיאולוגי - כינור דוד מברונזה ברוחב של 2 ס"מ, אשר נתגלה במהלך סינון עפר מהר הבית. מקורה של הזכוכית הרומית בממצא הוא מכלי זכוכית אשר היו נפוצים בתקופת האימפריה הרומית, בעיקר בקרב משפחות אמידות. מגע הזכוכית עם המינרלים בבטן האדמה לאורך השנים הוא שיצר את השכבה הצבעונית הייחודית לכל פיסת זכוכית בנפרד.

פרטים טכניים:
שרשרת:
2X3 ס"מ  אורך 47 ס"מ
כסף טהור 925
זכוכית רומית
JEW00107

עגילים:
1.5X1 ס"מ
כסף טהור 925

JEW00164