Sale

שרשרת כינור דוד מכסף בשילוב זכוכית רומית

שרשרת כינור דוד מכסף בשילוב זכוכית רומית, עוצבה בהשראת ממצא ארכיאולוגי - כינור דוד מברונזה ברוחב של 2 ס"מ, הממצא נתגלה במהלך סינון עפר מהר הבית, זמנו אינו ידוע, מקורה של הזכוכית הרומית בממצא הוא מכלי זכוכית אשר היו נפוצים בתקופת האימפריה הרומית, בעיקר בקרב משפחות אמידות, המגע של הזכוכית עם המינרלים בבטן האדמה
לאורך השנים היא שיצרה את השכבה הצבעונית הייחודית לכל פיסת זכוכית בנפרד.

פרטים טכניים: 
2X3 ס"מ  אורך 47 ס"מ
כסף טהור 925 
זכוכית רומית
JEW00107