city-of-david-store-hebrew

מקדש בלהבות

סיפור עוצר נשימה של גבורה, דרמה, הטעיה ותקווה שנכזבה

ספר מרתק וייחודי על המתרחש בשנות ה 70 לספירה ובו מסופר על מהלכי המצור הרומי על ירושלים בסיפור עוצר נשימה של גבורה, דרמה, הטעיה, ותקווה שנכזבה, עד לפריצה אל תוך חומות העיר ושריפת המקדש. ספר זה הוא פרי שיתוף פעולה בין ד"ר גרשון בר כוכבא היסטוריון צבאי המתמחה בחקר הצבא הרומי, ואהרן הורביץ, ראש המכון הגבוה ללימודי ירושלים (מגלי"ם). לצד העלילה המלהיבה נחשף הקורא לעושר הממצאים הארכיאולוגיים מאותה תקופה, שנחשפו בשנים האחרונות בעיר דוד וירושלים הקדומה.

פרטים טכניים: 
27.5X26.5 ס"מ
משקל: 714 גרם
BOO00174