Sale

מאסופת מאמרי כנס מחקרי עיר דוד וירושלים הקדומה - כרך שמיני

המאמרים המכונסים בכרך זה מהווים גרסא מורחבת של מרבית ההרצאות שניתנו בכנס  של מחקרי עיר דוד וירושלים הקדומה.
כנס זה משמש במה מרכזית להצגת החידושים העדכניים ביותר במחקר ירושלים הקדומה וכן סקירה על המתרחש במחקר הארכיאולוגי בירושלים.
כריכה רכה בשילוב תמונות צבע.

8 פריטים נותרים