JEW00754

שרשרת מכסף טהור לה'

 שרשרת עם תליון טהור להשם מעוצב בהשראת החותם המקורי,  טביעת חותם זעירה ועליה הכתובת בארמית "דכא ליה",  שמשמעותה טהור לאל החפץ נדיר ביותר ומתוארך לימי המקדש השני. ככל הנראה שימש כעדות  לטהרתה  של המתנה  שהובאה  למקדש ולכך שניתן להשתמש בה לעבודת האל. כוונתו הטהורה של האדם שימשה השראה ליצירת התכשיטים" 
פרטים טכניים:
2.6X2.4 ס"מ אורך 52 ס"מ
כסף טהור 925
JEW00754