JEW00749

שרשרת כסף חמישה מוטיבים טהור לה'

שרשרת זו מורכבת מחמישה מוטיבים, שלושה כסופים ושניים מוזהבים, על אחד מהם כתוב "דכא ליה", שמשמעותו מארמית היא "טהור להשם". השרשרת מעוצבת בהשראה טביעת חותם זעירה ועליה הכתובת בארמית "דכא ליה",  שמשמעותה טהור לאל החפץ נדיר ביותר ומתוארך לימי המקדש השני. ככל הנראה שימש כעדות  לטהרתה  של המתנה  שהובאה  למקדש ולכך שניתן להשתמש בה לעבודת האל. כוונתו הטהורה של האדם שימשה השראה ליצירת התכשיטים
פרטים טכניים: 
2X2 ס"מ  אורך 40 ס"מ
כסף טהור 925 וכסף טהור מצופה זהב 22 קראט
JEW00749