JEW00737-1

צמיד עור טהור לה'

צמיד חוטי עור צבעוני טהור להשם, הצמיד מורכב מחוטי עור בצבעים כחול כהה, חום וירוק, באמצע הצמיד משובץ דמוי חותם עליו כתוב "דכא ליה" אשר תרגומו לעברית הוא "טהור להשם", החותם המקורי הוא ממצא ארכיאולוגי נדיר ומרתק המתוארך לשלהי בית שני, החותם מוזכר בתלמוד הירושלמי ככלי המסמן את טהרתם של חפצים אשר צריכים היו להיכנס לבית המקדש לצורך העבודה והקרבת הקורבנות, כמו פך השמן המוכר מנס חנוכה.

1 פריט נותר