JEW00737

צמיד עור לגבר חותם טהור לה'

צמיד עור לגבר בצבע חום עם תליון חותם טהור להשם, חותם זה מבוסס על חותם מקורי אשר נחשף במהלך חפירות בירושלים העתיקה והוא מהווה עדות חיה למערכת של מנהלה אשר התקיימה בבית המקדש כפי שמתואר בתלמוד הירושלמי, מסכת שקלים דף מ"ח, לחתם ערך רגשי רב מפני שהוא מייצג פיסת היסטוריה שעד היום לא הייתה לנו את היכולת להרגיש אותה מכל כך קרוב, להתחבר לשורשים ולמסורת בדרך אופנתית ועדכנית.

אורך צמיד 19 ס"מ

3 פריטים נותרים