JEW02074-K14

שרשרת יברכך ה' זהב וחרוזי טרה-הרץ פייסט דיימונד

 קולקציה זו עוצבה בהשראת טביעת חותם זעירה ועליה הכתובת בארמית "דכא ליה",  שמשמעותה טהור לאל החפץ נדיר ביותר ומתוארך לימי המקדש השני. ככל הנראה שימש כעדות  לטהרתה  של המתנה  שהובאה  למקדש ולכך שניתן להשתמש בה לעבודת האל. כוונתו הטהורה של האדם שימשה השראה ליצירת התכשיטים
2 פריטים נותרים