JEW00738-1

צמיד מעור אדום טהור לה'

צמיד עשוי עור בצבע אדום עם תליון של חותם טהור להשם, הצמיד עוצב בהשראת חותם אמיתי מתקופת בית שני אשר נתגלה בחפירות ארכיאולוגיות בעיר דוד בתעלה הנמצאת מתחת לרחוב ההרודיאני, המקום האחרון בו התחבאו יהודים מפני הרומאים שכבשו את העיר, החותם היה חלק ממערך הטהרה בבית המקדש, בתלמוד מוזכר כי כל אדם אשר הביא חפצים או סחורות לבית המקדש היה צריך לקבל חותמת שהם טהורים טרם כניסתו לשטח המקדש, חוקרים אומרים כי הממצא מתאים בצורה טובה מאוד למתואר בתלמוד.

אורך צמיד 18 ס"מ
רוחב תליון 1.4 ס"מ
אורך תליון 3.7 ס"מ

1 פריט נותר