שרשרת שרוכים ותליון זהב עיר דוד בכתב עברי קדום

4 פריטים נותרים