סיכה לדש פליז כתב עברי קדום.

פריט זה עוצב בהשראת אחת הכתובות ההיסטוריות החשובות ביותר. הכתובת חקוקה על אבן בכתב עברי קדום ומתארת את רגע המפגש בין שתי קבוצות החופרים בעת חציבת הנקבה. הנקבה מוליכה את מי מעיין הגיחון ממקום נביעתו שבנחל קדרון אל בריכת השילוח שבתוך תחומי עיר דוד. הנקבה נחצבה בסוף המאה השמינית לפני הספירה, ביוזמת חזקיהו מלך יהודה. מפעל הנדסי מורכב זה הינו חלק ממערך ההגנה על ירושלים מפני המתקפה האשורית הצפויה, כמתואר בדברי הימים ב' ל"ב ל. הכתובת התגלתה בשנת 1880 ולאחר חשיפתה הועברה לאיסטנבול,  שם היא נמצאת עד היום.