Sale

מחקרי עיר דוד וירושלים הקדומה - כרך תשיעי

גרסא מורחבת של מרבית ההרצאות שניתנו בכנס החמישה עשר של מחקרי עיר דוד וירושלים הקדומה.

 בעריכת הארכיאולוג אייל מירון.

הכנס משמש במה מרכזית להצגת החידושים העדכניים ביותר במחקר ירושלים הקדומה וכן סקירה על המתרחש במחקר הארכיאולוגי בירושלים.
כריכה רכה בשילוב תמונות בצבע.

 

פרטים טכניים:
19x24 ס"מ
BOO00179