s

city-of-david-store-hebrew

אסופת מאמרי כנס עיר דוד וירושלים הקדומה - כרך שביעי

₪10

city-of-david-store-hebrew

אסופת מאמרי כנס עיר דוד וירושלים הקדומה - כרך שביעי

₪10

גרסא מורחבת של מרבית ההרצאות שניתנו בכנס ה-12 של מחקרי עיר דוד וירושלים הקדומה. 
המאמרים המכונסים בכרך זה מהווים גרסא מורחבת של מרבית ההרצאות שניתנו בכנס ה-12 של מחקרי עיר דוד וירושלים הקדומה. כנס זה משמש במה מרכזית להצגת החידושים העדכניים ביותר במחקר ירושלים הקדומה וכן סקירה על המתרחש במחקר הארכיאולוגי בירושלים.
בעריכת ד"ר אייל מירון.
יצא לאור בשנת 2011.
פרטים טכניים:
29x24 ס"מ
משקל: 742
BOO00160