s

city-of-david-store-hebrew

מאסופת מאמרי כנס מחקרי עיר דוד וירושלים הקדומה - כרך שני

₪89

city-of-david-store-hebrew

מאסופת מאמרי כנס מחקרי עיר דוד וירושלים הקדומה - כרך שני

₪89

המאמרים המכונסים בכרך זה מהווים גרסא מורחבת של מרבית ההרצאות שניתנו בכנס השמיני של מחקרי עיר דוד וירושלים הקדומה.
כנס זה משמש במה מרכזית להצגת החידושים העדכניים ביותר במחקר ירושלים הקדומה וכן סקירה על המתרחש במחקר הארכיאולוגי בירושלים.
כריכה רכה בשילוב תמונות צבע.
עברית, `.


פרטים טכניים:
19x24 ס"מ
161 עמ
BOO00016