s

City of David

עגילי כסף כתובת הנקבה עם יהלום

₪1.890 ₪1.323

City of David

עגילי כסף כתובת הנקבה עם יהלום

₪1.890 ₪1.323

העגילים עוצבו בהשראת אחת הכתובות ההיסטוריות החשובות ביותר. הכתובת חקוקה על אבן בכתב עברי קדום ומתארת את רגע המפגש בין שתי קבוצות החופרים בעת חציבת נקבת השילוח. הנקבה מוליכה את מי מעיין הגיחון ממקום נביעתו שבנחל קדרון אל בריכת השילוח שבתוך תחומי עיר דוד. הנקבה נחצבה בסוף המאה השמינית לפני הספירה, ביוזמת חזקיהו מלך יהודה. מפעל הנדסי מורכב זה הינו חלק ממערך ההגנה על ירושלים מפני המתקפה האשורית הצפויה, כמתואר בדברי הימים ב' ל"ב ל. הכתובת התגלתה בשנת 1880 ולאחר חשיפתה הועברה לאיסטנבול, שם היא נמצאת עד היום.

פרטים טכניים:
3X1.3 ס"מ
זהב 14k
כסף טהור 925
יהלום
JEW00776-1-K14