s

חנות עיר דוד

מארז חמש פאזלים של עיר דוד

₪110 ₪100

חנות עיר דוד

מארז חמש פאזלים של עיר דוד

₪110 ₪100

מארז של חמישה פאזלים לילדים פאזל בריכת השילוח בעיר דוד, בריכת השילוח אליה זורמים מי הנקבה שימשה בתקופת בית ראשון ושני כמקום אליו מגיעים עולי הרגל בכדי לטבול לפני העליה לבית המקדש, מפה גם היו הכהנים לוקחים את המים לניסוך על המזבח בחג הסוכות, וזו הייתה שמחת בית השואבה, למי הבריכה היה גם חלק בהכנת מי חטאת בבית המקדש.
250 חלקים
גודל: 34X48 ס"מ