סיכת כסף כותרת רומית עם אוניקס

עשויה כסף טהור ואוניקס שחור משקל 7 גרם

1 פריט נותר