s

City of David

טבעת כסף 'טהור להשם'

₪296

City of David

טבעת כסף 'טהור להשם'

₪296

טבעת כסף מקולקציית טהור להשם עם פתח אחורי, טבעת זו עוצבה בהשראת ממצא ארכיאולוגי נדיר במיוחד של חותם זעיר, עליו המילים בארמית "דכא ליה" שמשמעותן בעברית היא "טהור להשם", חוקרים מאמינים כי זהו אותו החותם הידוע מן המקורות בו השתמשו הכהנים בבית המקדש בכדי לסמן מוצרים כטהורים טרם יתאפשר להכניסם לשטח המקדש, ממצא זה מתיישב היטב עם המובא במקורות

פרטים טכניים:
כסף טהור 925
JEW00757-1