s

City of David

צמיד חוט עור טהור לה'

₪240

City of David

צמיד חוט עור טהור לה'

₪240

צמיד עשוי חוטי עור בצבע ירוק עם תעתיק של חותם טהור להשם, תכשיט זה מבוסס על חותם אמיתי מתקופת בית שני אשר נתגלה בשלמותו בחפירות ארכיאולוגיות בירושלים הקדומה, החותם היה חלק ממערך הטהרה בבית המקדש, בתלמוד מוזכר כי כל אדם אשר הביא חפצים או סחורות לבית המקדש היה צריך לקבל חותמת שהם טהורים טרם כניסתו לשטח המקדש, חוקרים אומרים כי הממצא מתאים בצורה טובה מאוד למתואר בתלמוד.


אורך צמיד 18 ס"מ
רוחב תליון 1.4 ס"מ
אורך תליון 3.7 ס"מ