צמיד חוט עור טהור לה'

צמיד בצבע חום העשוי מחוטי עור עם תליון של חותם טהור להשם, חותם זה, מן הממצאים המפורסמים ביותר שנמצאו באזור של ירושלים הקדומה, שימש על פי הערכת מומחים כחותם של טהרה למי שרצה להכניס מוצרים לשטח בית המקדש, על החותם כתובות המילים "דכא ליה", משמעותן מארמית של מילים אלו היא "טהור להשם", ממצא זה מתיישב בצורה יפה עם המקורות התלמודיים אשר מתארים את מערך הטהרה והחותמות בשטח בית המקדש.


אורך צמיד 18 ס"מ
רוחב תליון 1.4 ס"מ
אורך תליון 3.7 ס"מ

3 פריטים נותרים