s

City of David Store

טבעת מצופה זהב טהור לה'

₪490

City of David Store

טבעת מצופה זהב טהור לה'

₪490

טבעת זו מקולקציית טהור לה', עוצבה בהשראת ממצא ארכיאולוגי נדיר במיוחד של חותם זעיר, עליו המילים בארמית "דכא ליה" אשר משמעותן בעברית היא "טהור להשם". חוקרים מאמינים כי זהו אותו החותם הידוע מן המקורות בו השתמשו הכהנים בבית המקדש בכדי לסמן מוצרים כטהורים טרם יתאפשר להכניסם לשטח המקדש, ממצא זה מתיישב היטב עם המובא במקורות.

פרטים טכניים: 
מידות 6-6.5, רוחב תליון 2 ס"מ
מצופה זהב

JEW01113