s

city-of-david-store-hebrew

ספר מגלים את עיר דוד- אנגלית

₪59

city-of-david-store-hebrew

ספר מגלים את עיר דוד- אנגלית

₪59

הספר מגלים את עיר דוד הוא ניסיון ראשון מסוגו לרכז ולהביא בפני הקורא הלא מקצועי את עיקרי הדברים הידועים לנו כיום על עיר דוד. המחבר, אהרון הורביץ, בקיא בפרטי הפרטים של מחקר עיר דוד, בעל ניסיון מקצועי רב שנים בתחום ההוראה והנחלת הידע, ומצוי במקורות היהדות. לאור זאת נקט המחבר גישה משלבת, המתיכה יחדיו את התיאור המקראי העשיר, הידע ההסטורי והממצא הארכאולוגי העדכני ביותר, כפי שהוא נלמד מפי החופרים בשטח.
שילוב זה מצייר תמונה חיה ומרשימה של תולדות העיר למן ייסודה בתקופת הברונזה התיכונה 2, דרך תקופת המקרא וימי הבית השני.

במגלים את עיר דוד שולבו איורים ושחזורים מאירי עיניים, שמקצתם הוכנו במיוחד לספר זה. 115 עמ`, כריכה קשה, עמודי צבע.

רוחב: 27 ס"מ
גובה:24 ס"מ