s

City of David

שרשרת פנינים מחצית השקל עם גרנט

₪520 ₪208

City of David

שרשרת פנינים מחצית השקל עם גרנט

₪520 ₪208

מטבע מחצית השקל מטבע זה ניתן בתור תרומה שתרם כל גבר יהודי פעם בשנה לבית המקדש. בימי המרד הגדול הפך למטבע עובר לסוחר. בצד הפנים של המטבע מופיעים ענף שעליו שלושה רימונים וכתובת בכתב עברי קדום: `ירושלם קדשה` (ירושלים הקדושה); בצד הגב מופיעים הכתובת `חצי השקל`, גביע העומר ומעליו האות א` לציון השנה הראשונה למרד. המטבע נמצא בסינון עפר הר הבית, בעמק צורים – הר הזיתים ומתוארך לשנה הראשונה למרד הגדול, 66/67 לספירה.

פרטים טכניים: 
5X2.5 ס"מ  אורך 45 ס"מ
כסף טהור 925
פנינים לבנות
אבן גרנט
JEW00653