s

City of David

עגילי זהב וזכוכית רומית כינור דוד

₪1.490 ₪1.192

City of David

עגילי זהב וזכוכית רומית כינור דוד

₪1.490 ₪1.192

זוג עגילי זהב 14 קראט וזכוכית רומית בצורה המשלבת טיפה עם נבל. עגילים אלו עוצבו בהשראת ממצא ארכיאולוגי יוצא דופן, תכשיט ברונזה קטן בצורת כינור קדום, אשר נמצא במהלך פרויקט סינון העפר מהר הבית בעמק צורים. בתנ"ך מוזכר במספר מקומות כי דוד היטיב לנגן על הנבל, ואף הביאו אותו לפני שאול המלך בכדי לנגן לפניו כאשר רוחו הייתה רעה עליו.

פרטים טכניים: 
1X3 ס"מ
זהב 14 קראט
זכוכית רומית
JEW00153-K14