Sale

שרשרת עם לולאות ותליון טהור לה'

שרשרת חותם טהור לשם, מוצר זה עוצב בהשראת חותם זעיר עשוי טין, שגודלו כגודל כפתור ועליו הכתובת הארמית "דכא ליה", שמשמעותה בארמית: "טהור לה'". החפץ נדיר ביותר ומתוארך לימי המקדש השני. ככל הנראה שימש לסימון מוצרים שהובאו למקדש ונזקקו לחותמת טהרה (כמו פך השמן המוכר לנו מסיפור חנוכה, שנחתם בחותם הכוהן הגדול). חותם זה הוא עדות ארכאולוגית ראשונה למתואר בתלמוד הירושלמי, מסכת שקלים, פרק ה', דף מ"ח: "מי שהוא מבקש נסכים, הולך לו אצל יוחנן שהוא ממונה על החותמות, ונותן לו מעות ומקבל ממנו "חותם החותם נמצא במהלך סינון עפר מחפירות תעלת הניקוז למרגלות הכותל המערבי.

פרטים טכניים:

אורך השרשרת 45 ס"מ

7 פריטים נותרים